Richiesta permessi studio

Ai sensi dell'Art. 10 Legge N. 300.1970